Miljöberäkningar och datahanteringssystem

Ända sedan Marklund Solutions startades 2014 har miljöberäkningar och datahantering varit en av våra stora styrkor och hjärtat i vår verksamhet. Detta har lett till att vi har utvecklat en egen programvara (Fenix) för simulering av olika driftscenarion på en förbränningsanläggning.

Vi är bevisat kunniga på miljöberäkningar och har åratal av erfarenhet av arbete med miljömätsystem där vi både arbetet med konfigurering av system såsom utvärdering och justering av system.

 

Miljöberäkningar

Begreppet miljörapporteringssystem i sig kan variera i stort från anläggning till anläggning men åsyftar oftast en extern programvara som är avsett för just datalagring och beräkningar av uppmätta utsläpp. Programvaran är ofta installerat på en separat dator, verklig eller virtuell.

Miljörapporteringssystemet har en koppling till rökgasanalysatorer via exempelvis I/O över ethernet eller profibus samt via någon typ av OPC till styrsystemet. Detta system producerar sedan rapporter och visningsbilder med data som stöd och för att uppfylla diverse utsläppskrav. För en förbränningsanläggning kommer dessa krav vanligtvis från villkor i miljötillstånd eller från förordningar och föreskrifter som NFS 2016:13, SFS 2013:252, SFS 2013:253 och SFS 2018:471.

En något mindre vanlig lösning som tillämpas på ett fåtal anläggningar är att miljöberäkningar körs i anläggningens överordnade styrsystem. Från styrsystemets databaser hämtas sedan data till Excel-ark varifrån rapportering sker.

I en ännu mindre omfattning finns det fall där vissa anläggningar även byggt helt egna miljöberäkningssystem via VBA eller andra mjukvaror.

Oavsett vilket av dessa sätt er anläggning tillämpar eller funderar på att byta till så kan vi på Marklunds Solutions rådgöra er i era val genom att ta reda på vad som är den bästa lösning för er, samt hjälpa till att konfigurera systemet för att uppfylla miljökrav och samtidigt era egna behov.

 

Datahantering

Något som vi även specialiserat oss mycket på Marklund Solutions genom åren är datahantering. De flesta anläggningsägare känner igen problemet med stora Excel-ark för att sammanställa produktionsdata, bränslemängder för rapportering till ett flertal myndigheter, och samtidigt hålla isär denna data och se till att rätt värden används i rätt rapport. Ibland sker också dubbelräkning i parallella Excelfiler som sköts av olika personer.

Något många också känner igen är det manuella knappandet, vid avläsning i ett system, som sedan läggs in i ett Excel-ark för hand. I vissa fall är denna hantering ofrånkomlig, men oftast kan detta förenklas mycket med relativt enkla insatser.

Ett annat vanligt fenomen är föråldrade länkar mellan Excel-filer som kan leda till att REFERENS dyker upp i datasammanställningarna.

Vi hjälper gärna till att kartlägga era dataflöden och föreslå konkreta lösningar för att effektivisera ert arbete. Vår utgångspunkt är att undvika alltför stora mängder Excel-filer i filstrukturen och att dessa skapas för att kunna förvaltas över kommande verksamhetsår. I största möjliga mån försöker vi hålla oss till en och samma källa för alla typer av rapporteringar. Detta för att undvika dubbelräkning. Vi försöker efterlikna de olika sidorna för deklarationer och rapporteringar genom att bygga tydliga och pedagogiska Utdata-flikar. När det finns möjlighet och en nytta så kan vi hjälpa er att knyta ihop databaser för effektiv dataöverföring.

Sammantaget så leder detta till mindre personberoende arbete och underlättar överlämningar vid personalförändringar som tex föräldraledighet eller sjukdom.

 


 

Låter det krångligt? Kontakta Jimmie för att få svar på dina frågor!

Jimmie Andersson

Energi- och systemkonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021- 40 40 53

E-post: jimmie.andersson@m-solutions.se