Miljöberäkningar och datahanteringssystem

Ända sedan Marklund Solutions startades 2014 har miljöberäkningar och datahantering varit en av våra stora styrkor och hjärtat i vår verksamhet. Detta har lett till att vi har utvecklat en egen programvara (Fenix) för simulering av olika driftscenarion på förbränningsanläggningar.

Vi är bevisat kunniga på miljöberäkningar och har åratal av erfarenhet av arbete med miljömätsystem där vi både arbetet med konfigurering av system såsom utvärdering och justering av system.

 

Miljöberäkningar och miljörapporteringssystem

Begreppet miljörapporteringssystem kan variera i stort från anläggning till anläggning men syftar oftast på en extern programvara som är avsedd för datalagring och beräkningar av uppmätta utsläpp.

Miljörapporteringssystemet kopplas vanligtvis till rökgasanalysatorer via exempelvis I/O över ethernet/profibus eller via OPC-kommunikation direkt till styrsystemet. Detta rapporteringssystem producerar rapporter och visningsbilder med data som stöd och för att uppfylla diverse utsläppskrav. För en förbränningsanläggning kommer dessa krav vanligtvis från villkor i miljötillstånd eller från förordningar och föreskrifter som NFS 2016:13, SFS 2013:252, SFS 2013:253, SFS 2018:471 och BAT LCP.

En mindre vanlig lösning som tillämpas på ett fåtal anläggningar är att miljöberäkningar körs i anläggningens överordnade styrsystem. Från styrsystemets databaser hämtas sedan data vanligtvis till Excel-ark där behandling av data och rapportering sker.

I en ännu mindre omfattning finns det fall där vissa anläggningar även byggt helt egna miljöberäkningssystem via VBA eller andra mjukvaror.

Oavsett vilket av nedanstående system er anläggning tillämpar eller funderar på att byta till så kan vi på Marklunds Solutions rådgöra er i era val genom att utreda vilken som är den bästa lösning för er, samt hjälpa till att konfigurera systemet för att uppfylla miljökrav och samtidigt era egna behov.

 

Datahantering

Känner du kanske igen dig i problemet med stora excelark för att sammanställa produktionsdata, bränslemängder för rapportering till ett flertal myndigheter, och samtidigt hålla isär denna data och se till att rätt värden används i rätt rapport till rätt myndighet. Kanske har till och med dubbelräkning förekommit i parallella excelfiler som sköts av olika personer. För inte tala om allt manuellt knappande i Excel!

Vi hjälper gärna till att kartlägga era dataflöden och föreslå konkreta lösningar för att effektivisera ert arbete samt implementera dessa lösningar ute på era anläggningar.

Vår utgångspunkt är att undvika alltför stora mängder Excel-filer i filstrukturen och att dessa skapas för att kunna förvaltas över kommande verksamhetsår.

I största möjliga mån försöker vi hålla oss till en och samma källa för alla typer av rapporteringar. Detta för att undvika dubbelräkning. Vi efterliknar de olika sidorna för deklarationer och rapporteringar genom att bygga tydliga och pedagogiska utdata-flikar. När det finns möjlighet och en nytta så kan vi hjälpa er att knyta ihop så uppgifter från databaser automatiskt överförs till era excelark..

Sammantaget så leder detta till mindre personberoende arbete och underlättar överlämningar vid personalförändringar som tex föräldraledighet eller sjukdom.

 


 

Kontakta gärna Jimmie eller Filip så berättar de vad vi kan göra för just er.

Jimmie Andersson

Energi- och systemkonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021- 40 40 53

E-post: jimmie.andersson@m-solutions.se

Filip Öberg

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 32

E-post: filip.oberg@m-solutions.se