Medelstora förbränningsanläggningar

 

Medelstora förbränningsanläggningar, SFS 2018:471, MCP, Medium Combustion Plants, 1-50 MW. Detta är olika beteckningar för de utsläppskraven som finns i förordningen som kom våren 2018. Den omfattar förbränningsanläggningar som har en tillförd bränsleeffekt på 1-50 MW.

För nya anläggningar (idrifttagna 20 december 2018 eller senare) gäller redan utsläppskraven som förskrivs i förordningen. För äldre anläggningar ska kraven efterlevas senast år 2025 resp år 2030 beroende på anläggningens storlek.

Utsläppskraven gäller generellt för svaveldioxid, kväveoxider och stoft med olika nivåer beroende på anläggningens storlek och bränsle.

Vi har utrett konsekvenserna av de nya reglerna för ett flertal anläggningar och utför gärna en utredning för din anläggning.

Filip Öberg

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 32

E-post: filip.oberg@m-solutions.se