Inköp av mätutrustning

När det är dags att köpa in ett nytt analysatorsystem för mätning på rökgas eller ert föråldrade miljömätsystem inte längre klarar av att uppfylla gällande lagkrav, kan vi på Marklund Solutions hjälpa er igenom en snårig djungel av begrepp, olika tekniker och lagar.

Vi har erfarenhet av arbete med i princip alla typer av analysatorer som finns på marknaden. Dessutom har vi omfattande erfarenhet av konfigurering och arbete i de miljömätsystem som finns på marknaden samt anläggningsspecifika miljöberäkningslösningar i system som inte är direkt avsedda för detta syfte.

Förutom ovan nämnda scenarion kan utbyten behövas av ett flertal orsaker:

 Analysator

  • Befintlig analysator är gammal och behöver bytas ut

  • Fler mätparametrar behöver mätas pga ändrade krav

  • Det saknas möjlighet att få service på det befintliga instrumentet

  • Drifttagning av en ny anläggning

  • Redundans till nuvarande mätutrustning

Miljömätsystem

  • Befintligt miljömätsystem ligger på föråldrad maskin med föråldrad mjukvara

  • Befintligt miljömätsystem klarar inte av att uppfylla utökade miljökrav

  • Drifttagning av en ny anläggning

  • Det kontinuerliga arbetet i det befintliga systemet kräver en större mängd mantimmar, varav detta vill minskas ner genom ett byte

Jimmie hjälper er gärna navigera genom djungeln av mätsystem.

Jimmie Andersson

Energi- och systemkonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021- 40 40 53

E-post: jimmie.andersson@m-solutions.se