Förstudier

Mycket tid och pengar skulle kunnat sparats om fler förstudier gjorts innan projektstart.

Våra förstudier hjälper er att se om det finns förutsättningar för en utredning eller ett tänkt projekt. I förstudien tar vi fram ramverket inför utredningen eller projektet som också kommer att visa om de går att genomföra.
Våra förstudier kan också omfatta underlag för era investeringsbeslut samt riktning för det kommande arbetet.

 

Exempel på förstudieuppdrag genomförda av oss på Marklund Solutions:

  • Flytt av kontrollrum
  • GAP-analys för kommande lagkrav
  • Extern RME-depå
  • Strategiska bränsleval

Välkommen att höra av dig till Emelie med en förfrågan som rör ditt behov av en förstudie.

Emelie Böös

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 39

E-post: emelie.boos@m-solutions.se