Förstudier

Förstudier syftar till att ta fram förutsättningar för en utredning eller ett projekt. I förstudiens skede bestäms alltså vilka ramar som sätts upp och om en utredning eller ett projekt går att genomföra.

Det kan också handla om att ta fram underlag för investeringsbeslut samt förslag på riktningar för vidare utredning. 

 

Exempel på genomförda förstudieuppdrag:

  • Flytt av kontrollrum
  • GAP-analys för kommande lagkrav
  • Extern RME-depå
  • Strategiska bränsleval

Välkommen att höra av dig till Emelie med en förfrågan som rör ditt behov av en förstudie.

Emelie Böös

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 39

E-post: emelie.boos@m-solutions.se