Försäkringsärenden

Tyvärr inträffar det ibland skador och haverier som leder till produktionsbortfall. De flesta anläggningsägare tecknar försäkringar för att ersätta avbrottskostnader. När det väl inträffar en skada så behöver de faktiska avbrottskostnaderna beräknas.

För en verksamhet som omfattar förbränning av bränslen och produktion av energi och produkter så blir dessa beräkningar snabbt komplexa med många variabler för omvärldsparametrar som bränslepris, elpris, styrmedel i form av elcertifikat, utsläppsrätter, NOx-avgift och olika skatter.

Vi har erfarenhet av försäkringsärenden som omfattade beräkning av produktionskostnader på ett tydligt och korrekt vis och som har använts som underlag till försäkringsersättning.

 


 

Hör gärna av dig till Filip om du behöver stöd i de här frågorna.

Filip Öberg

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 32

E-post: filip.oberg@m-solutions.se