Teknik

Inom området Teknik finns en stor bredd på våra uppdrag, sett i tid så är det allt från mycket korta uppdrag till heltidsuppdrag över ett eller flera år, i utförande allt från utredningar och försäkringsärenden till uppdrag som tillfällig drift- eller underhållschef.

Uppdragen är oftast kopplade till produktion av energi i områden där både teknik-, miljö-, strategi- och ledningsfrågor blir aktuella. Självklart vill alla skapa gröna, lönsamma affärer men ofta är det svårt att se den tydliga kopplingen mellan ekonomi, teknik, miljö och hur ofta enkla val samt enkel uppföljning kan skapa en tydlig förbättring i energiaffären.

Klicka på tjänsterna i listan till vänster för att läsa mer!