BAT-utredningar

En BAT-utredning undersöker hur anläggningen lever upp till krav på val av bästa tillgängliga teknik (BAT) enligt EU-kommissionens beslutade referensdokument (BREF). Två huvudsakliga BREF inom förbränning är stora förbränningsanläggningar (BREF LCP) och avfallsförbränningsanläggningar (BREF WI). För samförbrännings-anläggningar gäller en kombination av dessa.  

 

Vårt arbete med BAT-utredningar är omfattande och kan enklast beskrivas enligt nedan: 

 1. Vi genomför utredningar förstora förbränningsanläggningar (BAT-LCP)avfallsförbränning (BAT-WI)avfallsbehandling (BAT-WT) samt massa, papper och kartong (BAT-PP)I BAT-utredningar som vi utför ingår: 
 • Identifiering av de BAT-slutsatser som verksamheten omfattas av. 
 • Sammanställning av teknik som används, rutiner samt metoder för övervakning av utsläpp och hur dessa lever upp till BAT. 
 • Analys av miljöprestanda avseende utsläpp till luft och vatten samt energiverkningsgrad jämfört med motsvarande värden för BAT (BAT-AEL). 
 • Identifiering av eventuella avvikelser gällande avsaknad av mätningar, rutiner eller metoder. 
 • Presentation av resultatet från utredningen (i rapportform eller som excelfil som följer den rapporteringsmall som lämnas som bilaga till miljörapporten). 

    2.  Vi hjälper även till med implementering och för en             förbränningsanläggning kan det innebära till exempel: 

 • Fastställa parametrar som behöver följas upp för utsläpp till luft, samt provtagningsintervall för dessa 
 • Identifiera eventuella undantag och sammanställunderlag för dem, exempelvis undantag från kontinuerlig mätning 
 • Skapa beräkningsflöden och ta fram beräkningsunderlag för uppföljning i miljömätsystemet
 • Ta fram rapporter och rapportmallar för samtliga förbränningsenheter  


3.      Vi genomför utbildningar inom BAT, som kan vara               platsförlagda hos er eller på vårt kontor i Västerås. Vi             erbjuder olika lösningar: 

 • En generell utbildning som inkluderar hur BAT-slutsatserna är utformade (BAT-LCP/BAT-WI), samt hur en verksamhet fastställer vilka förbränningsenheter som omfattas, vilka provtagningskrav och utsläppskrav som ställs (BAT-AEL).  
 • En anläggnings-/verksamhetsspecifik utbildning där fokus ligger på hur verksamheten ska arbeta praktiskt för att uppfylla BAT-slutsatserna samt de krav som ställs på verksamheten. 

Kontakta gärna Anton eller Filip för mer information om hur vi skulle kunna genomföra en BAT-utredning åt er, eller om ni är intresserade av vår BAT-utbildning. 

Anton Eskilsson

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 40 54

E-post: anton.eskilsson@m-solutions.se

Filip Öberg

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 32

E-post: filip.oberg@m-solutions.se