Marklunds Driftutbildning

Anläggnings- och personanpassad driftutbildning på 12 månader!


Att det är svårt att hitta utbildad personal till energibranschen är ingen nyhet. Det är däremot Marklunds Driftutbildning!

Vårterminen 2022 sjösätter vi vår 10-12 månader långa utbildning där personer utan drifterfarenhet utbildas och samtidigt arbetar på er anläggning under tiden. Målet är att de avslutar utbildningen med att skriva certifieringsprovet enligt AFS 2017:3


Om utbildningen

Inledningsvis behöver ni som arbetsgivare hitta en talang som vill utbilda sig och arbeta hos er. Därefter har vi  på Marklund Solutions, ni som arbetsgivare samt eleven ett uppstartmöte där vi går igenom vårt självstudiematerial och tar bort delar som inte handlar om er anläggnings verksamhet, exempelvis kursavsnitt om ånga försvinner om ni inte har det. Vi tar även hänsyn till eventuella förkunskaper hos eleven, exempelvis matematik och liknande.
Under uppstartmötet tar vi också fram ett personligt utbildningskort så lärlingen vet vad som förväntas och att handledaren ser vart eleven befinner sig och kan stötta teorin i praktiken ute i anläggningen.

Handledare

Eleven kommer under hela utbildningen att gå parallellt med en handledare som ni utsett. Vi tillhandahåller i början av utbildningen en instruktion i konsten att vara en stöttande handledare.

Självstudier och föreläsningar

Det finns mycket kunskap som tillförs via våra självstudiekurser i utbildningsportalen Drifttekniker-Online. Självstudiekurserna innehåller textmaterial men också illustrationer, filmade föreläsningar samt olika typer av kunskapsprov. Bland annat avslutas varje avsnitt med ett avsnittsprov.

Under utbildningen håller vi tio (10) föreläsningar på distans via Teams. Föreläsningarna är en halvdag och vi samlar till varje föreläsning elever från andra anläggningar som går samma utbildning. Under föreläsningen kan eleven ställa frågor till föreläsaren. Eleven har även i efterhand möjlighet att se föreläsningen som vi spelar in.

Regelbundna avstämningar

Under hela utbildningen håller vi regelbundna avstämningar. Vi har också några längre där vi går igenom studierna och vad som kommer framåt. Första terminen avslutas med ett kunskapsprov som omfattar kunskapsfrågor från hela första terminen. Syftet är att vi i tid ska hinna fånga upp eventuella områden där vi behöver öka insatserna. 

Certifiering enligt AFS 2017:3

Målet är att eleven vid utbildningens slut ska klara certifieringsprovet enligt AFS 2017:3.

Kursstart

Vi startar en ny utbildningsgrupp vid varje terminsstart ca januari och augusti. Vårterminen 2022 startar dock i februari.

Det här ingår i utbildningspaketet

  • Drifttekniker-Onlines alla självstudiekurser
  • Instruktioner till handledaren
  • Alla avstämnings- och uppstartmöten
  • Alla föreläsningar, cirka tio stycken
  • Hjälpa att boka lärlingens certifieringsprov (option)
  • Kursintyg


Hjälp med rekrytering

Behöver ni hjälp med rekrytering av eleven så kan vi varmt rekommendera rekryteringsföretaget Bra Personal som har specialiserat sig just inom kraft- och energibranschen. Du hittar dem här: brapersonal.nu


För pris och mer information om Marklunds Driftskola:

education@m-solutions.se

Telefon: 021-305040


Välkommen!