Rutiner och instruktioner

Verksamheter utsätts för alltfler externa granskningar och revisioner. Många gånger saknar företag eller organisationer dokumenterade rutiner eller  stämmer de inte överens med det verkliga arbetssättet.  

Orsakerna kan vara många, men det är välkänt att det är svårt att formulera sig tydligt nog så att alla förstår rutiner eller instruktioner. Texterna bör inte vara för långa eftersom de tenderar att bli olästa. Det finns två diken att hamna i när det gäller dokumentation. Företaget eller organisationen: 

  • saknar aktuella dokument och kunskapen finns hos de medarbetare som aktivt arbetar inom området.  
  • har alltför många dokument och ingen har möjlighet att läsa alla 

Eftersom personalomsättningen generellt är högre idag än tidigare så är det en fördel om viktiga arbetsmoment finns dokumenterade. 

Vi har under åren hjälpt till med att ta fram tydliga och korrekta rutiner och instruktioner till många verksamheter inom olika områden. Vi hjälper dig gärna att hitta lösningen som passar din verksamhet bäst. 

Filip Öberg

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 32

E-post: filip.oberg@m-solutions.se