Rutiner och instruktioner

Verksamheter utsätts för alltfler externa granskningar och revisioner. De vanligaste avvikelserna som uppkommer vid dessa handlar om avsaknad av dokumenterade rutiner eller att de inte stämmer med det verkliga arbetssättet. Orsakerna till dessa kan vara många, men alla vet att det är svårt att formulera sig tydligt nog så att alla förstår, men samtidigt inte skriva för långa texter och riskera att personalen inte tar sig tid att läsa dessa.

Det finns alltså två diken som man kan hamna i när det gäller dokumentation. Den ena är att det helt saknas upprättade dokument och att kunskapen finns hos de individer som aktivt arbetar inom området idag. Det andra diket är att det tas fram alltför mycket dokument som ingen har möjlighet att ta till sig. Eftersom personalomsättningen generellt är högre idag än tidigare så är det en fördel om viktiga arbetsmoment finns dokumenterade.

Vi har under åren hjälpt till med att ta fram bra instruktioner till många verksamheter och inom olika områden. Vi hjälper dig gärna att hitta lösning som passar din verksamhet bäst.

 

Filip Öberg

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 32

E-post: filip.oberg@m-solutions.se