Periodisk besiktning

I vissa miljötillstånd finns det krav på att det ska genomföras periodiska besiktningar med syfte att kontrollera verksamhetens efterlevnad av miljötillståndet och tillämpliga miljölagar.
Besiktningarna sker genom att en oberoende part går igenom:

  • rutiner
  • mätrapporter
  • uppföljningsrapporter
  • emissionsrapporter mm

Besiktningen brukar också innehålla en rundvandring i anläggningen med okulär kontroll att verksamheten lever upp till kraven om kemikalielagring, uppmärkning, utrustning för nödlägen osv.

En periodisk besiktning är inte bara ett krav som måste uppfyllas, det är även en god chans att hitta upptäcka och hantera avvikelser innan de leder till ett tillbud eller olyckor. Detta förfarande ingår i det kontinuerliga förbättringsarbetet som ingår i ISO-standarderna för bland annat miljö.

Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar bäst för er verksamhet.

Jimmie Andersson

Energi- och systemkonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021- 40 40 53

E-post: jimmie.andersson@m-solutions.se