Ledningssystem och interna revisioner

På Marklund Solutions har vi lång erfarenhet av att arbeta med och utveckla ledningssystem som är certifierade mot ISO 14001, 9001, 50001, 45001 samt 17025. Några exempel på vad vi kan hjälpa er med och som vi utfört åt andra företag: 

  • Bevaka nya krav samt tolka nya och gamla krav i standarder för ledningssystem 
  • Ta fram och justerarbetssätt, rutiner och dokumentation utifrån nya och befintliga krav i standarder för respektive ledningssystem 
  • Genomföra interna revisioner 
  • Medverka vid interna och externa revisioner 
  • Ta fram förslag på lämpliga åtgärder utifrån avvikelser vid revision eller behov av effektivisering och förbättringar av till exempel dokumenthantering 
  • Gå igenom miljö- och arbetsmiljöaspekter samt omvärldsbevakning 

Kontakta gärna Eva så berättar hon vad vi kan göra för er.

Eva Djupenström

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 35

E-post: eva.djupenstrom@m-solutions.se