Ledningssystem och interna revisioner

På Marklund Solutions har vi erfarenhet av att arbeta inom och utveckla ledningssystem som är certifierade mot ISO 14001, 9001, 50001, 45001 och 17025. Se nedan några exempel på vad vi kan hjälpa till med.

  • Bevakning av nya krav samt tolkning av nya och gamla krav i standarder för ledningssystem
  • Framtagande och justering av arbetssätt, rutiner och dokumentation utifrån nya och befintliga krav i standarder för respektive ledningssystem
  • Genomförande av interna revisioner
  • Medverkan vid interna och externa revisioner
  • Framtagande av förslag på lämpliga åtgärder utifrån avvikelser vid revision eller behov av effektivisering och förbättringar av till exempel dokumenthantering
  • Genomgång av miljö- och arbetsmiljöaspekter samt omvärldsbevakning

 

Eva Djupenström

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 35

E-post: eva.djupenstrom@m-solutions.se