Handel med utsläppsrätter

På Marklund Solutions har vi omfattande kunskap om regelverket och utför årligen ett stort antal uppdrag inom handel med utsläppsrätter. Beroende på ert behov kan vi sköta allt, från enstaka uppdrag som exempelvis uppdatering av övervakningsplan eller översyn av rutiner, till årsavtal där vi tar hand om större delen av arbetsuppgifterna och rapporteringen inom handelssystemet.

Inom EU-ETS finns årligen en rad aktiviteter som är viktiga och som vi gärna sköter åt er, bland annat:

  • Beräkning och rapportering av koldioxidutsläpp
  • Rapportering av ändrad aktivitetsnivå
  • Förbättringsrapportering
  • Översyn, uppdatering eller upprättande av rutiner kopplat till regelverket
  • Ansökan om fri tilldelning av utsläppsrätter
  • Ansökan om nytt eller förändrat tillstånd för utsläpp av växthusgaser
  • Uppdatering av eller ansökan om ny övervakningsplan
  • Internrevisioner


 Fakta om utsläppsrätter

EU:s system för handel med utsläppsrätter EU-ETS (Emissions Trading System) är ett komplext och omfattande styrmedel som syftar till att minska växthusgasutsläppen.

Som verksamhetsutövare måste ni ha ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser samt en övervakningsplan som omfattar samtliga utsläppskällor. För att efterleva regelverket är det därför av stor vikt att rutiner och övervakningsplaner är väl integrerade i verksamheten.

Anläggningar som ingår i systemet:

  • Förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt över 20MW.
  • Mindre förbränningsanläggningar anslutna till fjärrvärmenät med en total installerad tillförd effekt över 20 MW.Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Emma Jansson

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 40 55

E-post: emma.jansson@m-solutions.se

Nicklas Meijer

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 34

E-post: nicklas.meijer@m-solutions.se