Energikartläggning

Den 1 juni 2014 trädde lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft. En lag som berör ca 1100 verksamheter i Sverige.

Vilka företag som berörs beror i stort sett baserat på företagets storlek. Det finns dock undantag för företag som ingår i olika ägarkonstellationer, som gör att även relativt små företag som ingår i en koncern kan omfattas av lagen om energikartläggning.

Ett stort företag definieras som ett företag som sysselsätter minst 250 personer, och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Lagen om energikartläggning i stora företag bör inte bara ses som något som måste uppfyllas utan kan, vid ett väl genomfört arbete, bidra till energibesparingar. Syftet med energikartläggningen är nämligen att hitta ekonomiskt lönsamma energibesparingar.

En energikartläggning i stora företag ska antingen utföras av en certifierad energikartläggare, inom ramen av företaget certifierade miljöledningssystem (ISO 14001) eller energiledningssystem (ISO 50001).

Vi på Marklund Solutions har certifierade energikartläggare och ett flertal kunniga medarbetare inom energibranschen som kan leda och delta i kartläggningsarbetet. Vi kan hjälpa ert företag med allt från mindre undersökningar för att avgöra om ert företag ska ingå under lagen till att vara projektledare och utförare av en energikartläggning.


Kontakta någon av våra certifierade energikartläggare så berättar de mer.

Jimmie Andersson

Energi- och systemkonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021- 40 40 53

E-post: jimmie.andersson@m-solutions.se