EHS-konsult

Hälsa, säkerhet och miljö är ständigt växande områden som också är avgörande för en hållbar verksamhet och utveckling. Många av frågorna tangerar varandra och det kan finnas många vinster att göra genom att samordna dem. Som EHS-konsult på ditt företag, vare sig det är en förbränningsanläggning, processindustri eller annan industri, kan våra konsulter på Marklund solutions hjälpa dig med frågor inom dessa allt viktigare områden. Det kan både vara enstaka frågor eller längre uppdrag på del- eller heltid.

Följande uppgifter är exempel på vad våra konsulter kan hjälpa dig med:

  • Bevaka efterlevnad av gällande lagstiftning inom miljö- och arbetsmiljö
  • Medverkan eller ledning av riskbedömningar områdena
  • Uppföljning och rapportering till myndigheter
  • Framtagande och uppdatering av rutiner/arbetssätt för att efterleva krav och utifrån era behov
  • Medverka vid interna och externa revisioner, skydds- och miljöronder mm.
  • Framtagande av egenkontrollprogram utifrån krav i lagstiftning eller tillståndsbeslut
  • Kontrollera efterlevnad av egenkontrollprogram
  • Kemikaliehantering
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

För mer info om EHS-konsult kontakta Andreas 


Andreas Nilsson

Energi- och miljökonsult

Kontor: Halmstad

Telefon: 076-641 97 13

E-post: andreas.nilsson@m-solutions.se