Arbetsmiljö

För en sund och konkurrenskraftig verksamhet krävs att företagets viktigaste resurs, dess medarbetare, ges goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag på ett säkert sätt båda idag och i framtiden. För detta krävs ett systematiskt och ständigt levande arbete. Vi på Marklund solutions hjälper gärna dig att utveckla ditt arbetsmiljöarbete för att skapa en trygg och säker miljö för dina anställda.

Våra konsulter kan till exempel hjälpa dig med:

  • Bevaka och följa upp efterlevnad av lagstiftning inom arbetsmiljö
  • Medverkan eller ledning av riskbedömning
  • Uppföljning och rapportering till myndigheter
  • Framtagande och uppdatering av rutiner/arbetssätt för att efterleva krav och utifrån era behov
  • Medverka vid interna och externa revisioner, skyddsronder mm.
  • Kemikaliehantering
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete; rutiner, uppföljning, policy mm.

För mer information om hur vi kan hjälpa er med frågor kring Arbetsmiljö, vänligen kontakta Andreas.


Andreas Nilsson

Energi- och miljökonsult

Kontor: Halmstad

Telefon: 076-641 97 13

E-post: andreas.nilsson@m-solutions.se