Nu är vår nya version av DT-Online igång. Nyheter är bland annat övningsprov och föreläsningar för ett antal områden som omfattas kompetenskraven i AFS2017:3, flera nya och uppdaterade moduler samt ett nytt gränssnitt i plattformen. Vi hoppas och tror på att dessa nyheter kommer ge användaren ännu bättre förutsättningar för att ta in de kunskaper som behövs till certifiering som pannoperatör.