Livesändning om Kraftförsörjning och IT-säkerhet

Rikard Bodforss är expert inom IT-säkerhet med ett långt förflutet inom säkerhetsfrågor för industriella kontrollsystem och känslig infrastruktur. Ett ämne som berör oss alla och där konsekvenserna av ett intrång kan bli oöverstigliga. Se och hör Rikard och Patrik samtala om kraftförsörjning och IT-säkerhet. Under samtalets gång kommer du att kunna ställa frågor via chatten.

När: 12/3 kl 10-10:30

Du kan delta genom att antingen gå till Marklunds sida på LinkedIn 12 mars kl 10 där vi bäddar in livesändningen, eller så kan vi skicka länken till dig. Då behöver vi dina uppgifter nedan, tack.