Drifttekniker-Online har öppnat!

För nästan exakt 11 månader sedan så gjorde vi första skisserna för det som skulle bli Drifttekniker-Online.

Idén var enkel. Det finns ett stort behov av att utbilda nya operatörer direkt ute på anläggningarna och det finns stora behov av vidareutbildning av befintliga operatörer. Samtidigt ska merparten av alla operatörer certifieras innan den 1/12-2020. Kort sagt: Dags att göra hela Driftteknikerutbildningen på webben.

Eftersom ambitionen varit att både täcka in kunskapskraven för certifiering av operatörer och ge både grund- och vidareutbildning för drifttekniker så har vi gjort följande:

 • 12 olika kapitel: Grunder, Energi, Anläggningskunskap, Kraft och Värme, Förbränningsteknik, Drift och underhåll för både hetvatten och ånga, Matarvattenkemi, Inre-Yttre miljö, Styr och Reglerteknik, Säkerhet och Skydd, Fjärrvärmeteknik.
 • Inom varje kapitel finns flera avsnitt, s k moduler, uppdelade på tre olika nivåer. Totalt finns alltså 150 kursmoduler: Grön nivå för kunskapskraven i AFS 2017:3, Blå nivå för djupare kunskaper och Röd nivå för ingenjörsnivå.
 • Korta kunskapsprov efter varje modul med möjlighet att göra proven flera gånger. I genomsnitt är varje modul ca 30 minuter lång men… alla kan var lugna, ingen behöver gå igenom allt, däremot får alla tillgång till allt.
 • Personlig inloggning där proven är kopplade till användarens ”Diplom”.
  Varje användare har för grundavgiften tillgång till hela utbildningen i 12 månader.

För att göra det så specifikt som möjligt har en rad anläggningar generöst ställt upp som fotoobjekt och vi har även byggt moduler efter typ av anläggning så att alla typer av anläggningar, bränslen mm ska täckas in.

För er som är nyfikna så finns möjlighet att boka en demo av oss. Det går även att få en tidsbegränsad inloggning för att själv titta närmare. Grundpriset per licens är 9.900 kr + moms och med möjlighet till rabatt beroende på antal användare. 

Fördelar med vår lösning:

 • Brett och djupt kursmaterial som ger mer än bara kunskaper för certifiering
 • Pedagogik baserad på verkligheten och verkliga anläggningar
 • Korta moduler anpassade för läsplatta och dator.
 • Hela utbildningen kan göras i egen takt på ordinarie arbetstid
 • Mycket utbildning för lite pengar


Kontakta Patrik eller Christian för mer information

Patrik Marklund

Seniorkonsult/Styrelseordförande

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 40 51

E-post: patrik.marklund@m-solutions.se

Christian Westerberg

Systemadministratör E-learning

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 36

E-post: christian.westerberg@m-solutions.se