Den 3 december 2019 offentliggjordes BAT-slutsatserna för avfallsförbränning (BAT WI).


Från och med verksamhetsåret 2020 ska berörda verksamheter redogöra i miljörapporten hur dessa BAT-slutsatser följs, eller planeras att följas. Miljörapporten ska lämnas in senast 31 mars 2021.

Se vårt fejkade webbinar där Filip Öberg och Patrik Marklund från Marklund Solutions reder ut grunderna om BAT WI. Vad är det egentligen man behöver redogöra för i Miljörapporten? Filip och Patrik rätar under 37 minuter ut flera av frågetecknen.