Kommande handelsperiod med utsläppsrätter har nyheter i bagaget


Vi är snart inne i handelsperiod 4. För att hantera verksamhetsförändringar, som ligger till grund för tilldelningen, finns numera RALC (
Regulation on adjustments to free allocation due to Activity Level Changes) –”Regelverket för årlig rapportering om verksamhetsnivå” med kommissionens tillhörande vägledning nr 7. 

Nya krav på rapportering 31 mars 
Regelverket innebär att alla verksamhetsutövare (VU), som ansökt och erhåller tilldelningsbeslut, årligen senast den 31 mars ska rapportera tilldelningsgrundande data för föregående år. Den första rapporteringen ska göras senast den 31 mars 2021 och då ska ni rapportera data för både 2019 och 2020. Innan rapporteringstillfället ska uppgifterna ha verifierats av tredje part vilket är lämpligt att genomföra samtidigt med verifiering och platsbesök för utsläppsrapporteringen.Naturvårdsverket utarbetar en ny mall för VU som kommer att påminna om den referensdatarapport som lämnades in i samband med tilldelningsansökan. I den nya mallen kommer ni behöva rapportera produktion per delanläggning (till exempel värmeriktmärke för fjärrvärme, KL och ej KL). 

Kommande verifiering och rapportering 
Kommande verifiering blir mer omfattande än tidigare eftersom både utsläpp med tillhörande övervakningsplan och era verksamhetsnivåer (produktion för åren 2019 och 2020) med tillhörande övervakningsmetodplan ska granskas.I enlighet med er övervakningsmetodplan behöver ni ta fram de uppgifter som ska verifieras och rapporteras. Underlag som beräkningar, kalibreringsprotokoll samt riskbedömning och rutiner ska finnas dokumenterat och lättillgängligt vid verifiering.Om ni inte är klara med rutiner enligt kraven i FAR och övervakningsmetodplanen behöver ni färdigställa dem. Flera aktörer har redan nu fått kompletteringar från Naturvårdsverket gällande avsaknad eller ofullständiga rutiner. Driftstörningar och eventuella förändringar på anläggningen som kan påverka tilldelningen behöver följas upp. Sådana förändringar ska anmälas till Naturvårdsverket utan onödigt dröjsmål.

Låt inte arbetet vänta
Vi rekommenderar att påbörja arbetet med rapporteringen nu under hösten. Kom också ihåg att regelbundet kontrollera att er övervakningsmetodplan är uppdaterad.Vi på Marklund Solutions har genomfört ett stort antal tilldelningsansökningar och kompletteringar till bland annat kraft- och värmeanläggningar, sågverk och massapappersbruk. Boka gärna er resurs hos oss redan nu. 

 

Emma Jansson

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 40 55

E-post: emma.jansson@m-solutions.se

Nicklas Meijer

Energi- och miljökonsult

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 34

E-post: nicklas.meijer@m-solutions.se