Använder du fast eller gasformigt biobränsle i en större anläggning - kom ihåg att anmäla dig till Energimyndigheten senast 14 juli!

 

I förra veckan publicerade Energimyndigheten information om att de som använder fast och/eller gasformigt biobränsle och omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt ändringarna i lagen om hållbarhetskriterier måste anmäla sig. Ett kontrollsystem kan skickas in senare under hösten, men anmälan behöver göras senast två veckor efter det att rapporteringsskyldigheten har inträtt (1 juli 2021).

Företag som redan har hållbarhetsbesked för flytande biobränsle anmäler väsentlig ändring via Energimyndighetens E-tjänster. Företag som inte har hållbarhetsbesked sedan tidigare använder ett formulär som finns på Energimyndighetens webbsida.

Länk till formulär, E-tjänsterna och nyheten hittar du i sin helhet här.

I övrigt kan vi informera om att ändringar i lag och förordning nu är beslutade och Energimyndighetens föreskrifter förväntas publiceras i slutet av juli.

Vi håller oss uppdaterade, välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller på annat sätt behöver stöd.

Vi på Marklund Solutions önskar er en fortsatt fin sommar!