BAT WI från 3 december

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Alla som har avfallsförbränning som huvudverksamhet omfattas från 3 december 2023 av BAT-slutsatserna om avfallsförbränning. Detta gäller även BAT-slutsatserna för eventuella sidoverksamheter exempelvis BAT LCP (stora förbränningsanläggningar) eller BAT WT (behandling av avfall).

Det är alltså inte speciellt gott om tid om verksamheten behöver genomföra inköp av renings- eller mätutrustning. Det kanske även behövs en teknisk utredning kring vilken typ av utrustning som behövs. Ofta behövs även en GAP-analys för att identifiera eventuella brister eller avvikelser. Vi kan hjälpa er inom samtliga områden, eller vara ett bollplank till er under resans gång.

Kontakta gärna Anton så får ni professionell hjälp.