Uppdaterade vägledningar för kväveoxidavgiften

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Naturvårdsverket har uppdaterat två vägledningar för NOx-avgiften som gäller från 2019-04-01. Den jämförande mätningen ska enligt 19 § (NFS 2016:13) omfatta mätutrustningen som används för bestämning av gashalter som används vid bestämning av NOX-utsläpp. I vägledningen förtydligas detta med beskrivning att detta även gäller tex O2-mätare som används som hjälpparameter för att bestämma rökgasförlusten. Vissa anläggningar använder både O2-mätare som är placerade i pannan och O2-mätare placerade i kanal för mätning i utgående rökgas. Vid den jämförande mätningen behöver det alltså genomföras mätningar i båda punkterna. Den löpande kontrollen behöver dock inte genomföras för O2-mätare som används som hjälpparameter. 

NFS 2016:13 19 § 
Jämförande mätning ska omfatta följande: 
1. Hela den fasta mätutrustning som används för bestämning av gashalter som 
används vid bestämning av NOx-utsläpp. […] 
 

En annan nyhet i vägledningen för verksamhetsutövare är att det finns en beräkningsmetod för att välja referenspunkten som ska användas vid den löpande kontrollen enligt 7 §. 

Om du undrar vad detta innebär för din verksamhet eller har andra frågor eller funderingar kring NOX-avgiften så tveka inte att höra av er! 

Filip 

Lämna en kommentar