Drifttekniker-Online

Webbutbildning för kraven i AFS 2017:3

och mycket mer!

Drifttekniker-Online - Det moderna sättet att utbilda pannoperatörer!


Det finns ett stort behov av att utbilda nya operatörer direkt ute på anläggningarna och vidareutbilda befintliga operatörer. När AFS 2017:3 dessutom ställer krav på att merparten av alla operatörer ska certifieras senast den 1/12-2020 behövs ett smidigt sätt att genomföra detta utan att behöva skicka iväg personalstyrkan på kurser.

 

Det är helt enkelt dags att modernisera utbildningen för drifttekniker: Gör den online!

 • Inget pusslande med att få ihop driften för att personal är på annan ort för att genomföra en kurs på plats
 • Låt de anställda göra utbildningen i sin egen takt; när det passar dem och företaget bäst


För att kunna göra utbildningen så verklighetstrogen som möjligt har vi varit ute på över 20 anläggningar, som generöst gett oss tillgång, och tagit foton på deras verksamheter. Vi har därmed kunnat bygga upp kursmoduler med både bilder och illustrationer förankrade i verkligheten, som täcker in alla typer av förbränningsanläggningar, bränsletyper och storlekar.

Fördelarna med vår lösning:

 • Brett och djupt kursmaterial som ger mer än bara kunskaper för certifiering
 • Pedagogik baserad på verkligheten och verkliga anläggningar
 • Korta moduler anpassade för läsplatta och dator
 • Mycket utbildning för lite pengar

 


DT_Online_portal


 

DT-Online är uppdelad på 12 avsnitt:

 1. Grunder
 2. Energi
 3. Anläggningskunskap
 4. Kraft och värme
 5. Förbränningsteknik
 6. Drift och underhåll - hetvatten
 7. Drift och underhåll - ånga
 8. Matarvattenkemi
 9. Inre- och yttre miljö
 10. Säkerhet och skydd
 11. Styr- och reglerteknik
 12. Fjärrvärmeteknik

Inom varje kapitel finns mellan 4-20 kursmoduler, uppdelade på tre olika nivåer av svårighet:

 • Grön nivå - för kunskapskraven i AFS 2017:3
 • Blå nivå - lite mer avancerad än kraven
 • Röd nivå - för ingenjörskunskaper

Varje modul har ett kort kunskapsprov i slutet där vi säkerställer att användaren tagit till sig kunskapen. Totalt består hela utbildningen av cirka 150 kursmoduler.

Ingen behöver gå igenom alla 150,
däremot får alla tillgång till allt!Grundpriset per licens är 9 900 kr + moms, med möjlighet till rabatt beroende på antal användarkonton som beställs. Licenserna gäller 12 månader med möjlighet till förlängning med ett kraftigt rabatterat pris. 

För er som är nyfikna och vill se lite hur utbildningen ser ut har vi öppnat upp en handfull av våra 150 kursmoduler för allmänheten.

Klicka här för att prova ett par av våra kurser! (öppnas i nytt fönster)

Kontakta Patrik eller Christian för mer information!

Patrik Marklund

Seniorkonsult/Styrelseordförande

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 40 51

E-post: patrik.marklund@m-solutions.se

Christian Westerberg

Systemadministratör E-learning

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 36

E-post: christian.westerberg@m-solutions.se